Om Grundejerforeningen For Humlebæk

Grundejerforeningen varetager i bred forstand interesser for grundejere i hele Humlebæk-området.
Grundejerforeningen for Humlebæk er din forening – hvad enten du er husejer, har en ejerlejlighed eller en andelsbolig. Den frivillige grundejerforening har intet parti- politisk tilhørsforhold. Foreningen arbejder for at hjælpe og fremme grundejernes interesser. Eksempelvis hvis kommunen ønsker flere opgaver og udgifter lagt over på boligejerne. Det kan være privatisering af veje, udgifter for vejbelysning og vejbump osv. Humlebæk Grundejerforening arbejder desuden i høj grad for at være med til at skabe, præge og diskutere hvad der gør vores by smukkere og mere interessant.

Grundejerforeningen for Humlebæk ligger i en naturmæssig perle i Nordsjælland, hvilket vi værner meget om.

Som medlem af grundejerforeningen for Humlebæk er du også automatisk medlem af PL (Parcelhusejernes Landsforening) og modtager bladet ”Mit Hus” ca. 4 gange årligt.

Om PL:

  • Parcelhusejernes Landsforening er den eneste forening af sin art i Danmark, der søger at varetage parcelhusejernes interesser.
  • Intet andet sted har den enkelte parcelhusejer eller grundejerforening samme mulighed for at styrke sine interesser eller hente hjælp, råd, vejledning og fordele som gennem Parcelhusejernes Landsforening.
  • Læs mere på : www.parcelhus.dk