Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING mandag den 7. maj 2018, kl. 19.00 på KulturStationen (det gamle posthus i Humlebæk, Humlebæk Center 44)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-

Read more…

Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til                                                         GENERALFORSAMLING                                                        onsdag den 10. maj 2017, kl. 19.00 på Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2 (østsiden af stationspladsen)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-

Read more…

Byens Juletræ på stationspladsen. Første søndag i Advent den 27. november 2016. Dette års tale skrevet og fremført af Kai Selliken.   Det er sjældent, at noget uafvendeligt også er glædeligt. Men det er julen. Lige gyldigt hvor muggen man måtte være fra start, så mildnes ens hjerte, før festen er forbi. Og det er

Read more…

Bevar Humlebæk Syd som grønt område. Grundejerforeningen for Humlebæk har netop afholdt generalforsamling, og hovedtemaet i formandens beretning handlede helt naturligt om Humlebæk Syd og den netop vedtagne placering af det nye pleje- og rehabiliteringscenter. Grundejerforeningens formand igennem de sidste 17 år, Carsten Nielsen, er direkte uenig med flertallet af folkevalgte i byrådet, omkring spørgsmålet

Read more…

Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING onsdag den 11. maj 2016, kl. 19.00 på Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2 (østsiden af stationspladsen)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.- Behandling

Read more…

Humlebæk Syd Som nævnt i Grundejerforeningens indsigelse til kommunens planstrategi, se indlæg af 26. januar, er området i Humlebæk Syd igen i spil som mulig udbygnings areal. Byrådet vil gerne realisere deres aktiver derude, dels til salg af byggegrunde og dels til at huse det planlagte pleje- og rehabiliterings center. I strategiplanen er anført, at

Read more…

  Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal                                                                                                                    Humlebæk, den 24. januar 2016   Fremsendt elektronisk til: FremtidensFredensborg@Fredensborg.dk   Indsigelse vedr. Fremtidens Fredensborg Kommune Byrådets Plan- og Agenda 21 strategi 2015-2020. Grundejerforeningen for Humlebæk fremsender denne indsigelse på baggrund af egne iagttagelser i den fremlagte Planstrategi for Fredensborg Kommune, samt med

Read more…

Bevar Humlebæk Syd som grønt område   Fredensborg Kommunes strategiplan ”Fremtidens Fredensborg kommune” indeholder et konkret projekt om frem mod 2020 at bebygge store dele af Humlebæk Syd – det grønne område mellem Teglgårdsvej, Dageløkke og Langebjergvej. I dag er området med sit karakteristiske morænelandskab, smukke marker, læhegn og vandhuller et unikt rekreativt område til

Read more…