Nyheder

Bevar Humlebæk Syd som grønt område.

Grundejerforeningen for Humlebæk har netop afholdt generalforsamling, og hovedtemaet i formandens beretning handlede helt naturligt om Humlebæk Syd og den netop vedtagne placering af det nye pleje- og rehabiliteringscenter.

Grundejerforeningens formand igennem de sidste 17 år, Carsten Nielsen, er direkte uenig med flertallet af folkevalgte i byrådet, omkring spørgsmålet om placeringen af plejecentret. Af beretningen fremgår det, at ”..den skarpe kniv til Salami-pølsen har været i brug”, og der henvises naturligvis til den påstand, at så snart broen over Langebjergstien er gjort færdigt, og plejecenteret bygget – vil det friste ejendomsspekulanter og såkaldte ”developere” til at byde på grundarealerne i Humlebæk Syd.

Carsten Nielsen påstår, at det vil virke fristende for byrådsflertallet, som netop på sidste byrådsmøde besluttede planstrategiens passus om Humlebæk Syd med ordene ”.. at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd”. Det er for meget elastikker i metermål, og betyder reelt at såfremt der kommer en ejendomsudvikler i morgen og byder sig til, så kan store områder i Syd blive solgt i overmorgen. Så nytter det ikke at påstå, at der først skal laves lokalplaner og andre teknikaliteter, salamipølsen skæres bid for bid.

Formandens beretning indeholder et simpelt regnestykke, hvoraf det fremgår at Fredensborg Kommune lige nu har disponible byggegrunde som dækker et behov frem til 2050, altså de næste 34 år.

Der er planlagt for mindst 1.020 boliger, hertil er der yderlige kommet mindst 200 nye på tegnebrættet, så det er Grundejerforeningens påstand, at 1.220 boliger med 2,3 personer pr. enhed i gennemsnit, giver plads til en tilgang af mindst 2.800 nye borgere i kommunen.

Carsten Nielsen, som selv har været en del af byrådet i de sidste 10 år, konstaterer at vi i den periode er blevet ca. 700 flere borgere, og netop sidste år i oktober måned, passerede vi 40.000 borgere.

Med en lille opjustering på tilgangen af borgere som ønsker at bo i Fredensborg Kommune, kan vi stadig imødekomme dette ønske, og som minimum frem til år 2050.

Grundejerforeningen for Humlebæk forsøgte til det sidste at tale imod den nu vedtagne placering af plejecentret. Den 17. april samledes over 100 borgere på Cirkuspladsen for enden af Boserupvej, netop der hvor broen skal bygges over Langebjergstien, og mange gode argumenter blev fremført imod placeringen på marken. Desværre var det kun 5-6 politikere der fandt anledning til at deltage, og være med i diskussionen, og stort set alle de fremmødte var imod netop denne løsning, på nær borgmester Thomas Lykke Pedersen – som trods alt havde mod til at stille op og forsvare placeringen af plejecentret i Humlebæk Syd.

Carsten Nielsen pointerede på generalforsamlingen den opfattelse blandt mange medlemmer, at processen og borgerinddragelsen omkring plejecentret havde været meget uheldig. Det faktum at der på borgermødet den 28. januar i år, blev gjort gældende at der ikke var sat gang i arbejdet med udformningen af plejecentret, før lokalplanen var færdiggjort – var simpelthen ikke korrekt. På samme møde blev mange af de argumenter der lå til grund for lokalplanforslaget modsagt, og konstruktive alternativer foreslået. Desværre uden nævneværdig indflydelse på resultatet.

Et argument for at bygge i Humlebæk Syd høres ret ofte: ”Arealet blev købt i midten af 60’erne og tiltænkt udvikling af Humlebæk”. Ja, det er korrekt at det dengang var tanken, og i begyndelsen af 70’erne blev store dele udbygget, men stoppede heldigvis og danner nu det billede vi kender i dag. Den sidste generation af Humlebækkere og tilflyttere til byen, oplever de store rekreative værdier som Humlebæk Syd byder på hver dag, hele året rundt. Området er forvandlet til noget helt andet end det vi gamle Humlebæk borgere kendte i vores ungdom, det er blevet byens åndehul og mentale refugium for både mennesker og dyreliv.

Humlebæk Syd er præcis årsagen til at mange er flyttet til byen. I en nylig undersøgelse foretaget af Epinion for Realkreditrådet, citeres direktør Ane Arnth Jensen for udsagnet ”..selv om mange også synes, at det er vigtigt at være tæt på job, skole, venner og familie, er det naturen som flest peger på som vigtigt, når der skal træffes beslutning om ny bolig”. Syv ud af 10 boligejere vil allerhelst have en bolig tæt på skov og natur i stedet for en bolig midt i byen.

Er det byråds-flertallet der ved bedre end de mange adspurgte borgere og professionelle byplanarkitekter?

 

På vegne af den samlede bestyrelse i Grundejerforeningen for Humlebæk Carsten Nielsen, formand