Nyheder

 

Kære beboere omkring det grønne område ved Hans Rostgårdsvej samt nærmeste naboer.

Som en opfølgning på den skrivelse I modtog i postkassen sidste weekend fra Pernille og Stig, Frederikkevej 7, skal jeg her opfordre jer til at deltage i et hurtigt arrangeret møde allerede på
mandag den 19. oktober klokken 19:00 i Hejrevangens selskabslokale på Oscar Brunsvej 11.

Dette møde falder sammen med økonomiudvalgets behandling af salg af kommunale grunde, herunder ”vores” grunde ved Hans Rostgårdsvej, og græsplænen mellem blokkene vest for Krummediget.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen ønsker at deltage aktivt i Jeres bestræbelser for at bevare det grønne areal, og stiller sig til rådighed med en hjælpende hånd ! §1 i vedtægterne for Grundejerforeningen for Humlebæk: Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser og ved optræden på medlemmernes vegne over for det offentlige eller andre at arbejde for bedst mulige vilkår.

Vi forestiller os at dette møde skal resultere i en fælles udtalelse og stor opfordring til at etablere et flertal blandt byrådsmedlemmerne, som på førstkommende byrådsmøde den 26. oktober beslutter hvilke kommunalt ejede grundstykker der skal sættes til salg. Dagsorden til økonomiudvalgets møde den 19. oktober kan læses på kommunens hjemmeside under POLITIK. DAGSORDEN OG REFERAT. ØKONOMIUDVALGET. SAG 233.

Grundejerforeningen har nogle medlemmer i jeres område, men vil naturligvis meget gerne have flere medlemmer således at vores aktion kan få endnu større effekt. Kontingent for et år er 200 kroner inklusive medlemskab af Parcelhusejernes Landsforening. PL udsender Mit Hus 4-5 gange om året, med mange gode indlæg af bl.a. PL’s formand Allan Malskær. Se i øvrigt www.Parcelhus.dk

Som Pernille og Stig skrev: ”Vi kan sammen lægge pres på kommunen, politikere mv – og måske kan det stoppe denne proces” Lad os prøve…..!

Venlige hilsener:   Carsten Nielsen
————————————————————————————————————————————————– Jeg/vi vil gerne være medlem af Grundejerforeningen for Humlebæk Navn/navne:________________________________________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________alternativ telefon:________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________________