Nyheder

Til medlemmerne

I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til

GENERALFORSAMLING


mandag den 7. maj 2018, kl. 19.00 på KulturStationen

(det gamle posthus i Humlebæk, Humlebæk Center 44)

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden afgiver beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-
  5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag.
  6. Valg af:

A       Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Inga Hendil og Vibeke Korsaa
B       Bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår K.E. Ellehuus og Kim Egholm.
C       Revisorer. Bestyrelsen foreslår Ole Grøndahl Schou og Frank Nielsen.
E       Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Marianne Møller.

Grundejerforeningen byder på et lettere traktement, i lighed med tidligere år.

Af praktiske hensyn, bedes medlemmerne tilmelde sig generalforsamlingen senest lørdag den 5. maj 2018.   Se kontaktoplysningerne nedenfor.

Vedlagte indbetalingskort kan bruges til betaling af kontingentet for 2018. Indbetaling kan også ske direkte til foreningens konto: reg.nr. 2259 og kontonr. 0631180965. Husk at angive navn og adresse og gerne medlemsnummer. Rettidig betaling af kontingent er den 4.5.18.

Som indledning til generalforsamlingen vil borgmester Thomas Lykke Pedersen give os en status på kommunen og naturligvis med vægt på udviklingen i Humlebæk.

Vi beder vores medlemmer om at sende e-mail til formanden, så vi sikrer at bruge de korrekte adresser til fremtidige henvendelser fra Grundejerforeningen. Medlemmer uden e-mail adr. bedes ringe eller skrive til undertegnede.

Humlebæk, den 16. april 2018
formand

Carsten Nielsen