Nyheder

Til medlemmerne

I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til

                                                        GENERALFORSAMLING                                                       

onsdag den 10. maj 2017, kl. 19.00 på Humlebæk Dagcenter,

Ida Tesdorpfsvej 2 (østsiden af stationspladsen)

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden afgiver beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-
  5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag.
  6. Valg af:B       Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Otto Chr. Vang, Keld Scharling og Jørgen Lund.
  7. C       Bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår K.E. Ellehuus og Kim Egholm. D       Revisorer. Bestyrelsen foreslår Ole Grøndahl Schou og Frank Nielsen. E       Revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Marianne Møller.
  8. A       Formand. Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Nielsen
  9. Eventuelt.

I lighed med tidligere år, byder Grundejerforeningen på et lettere traktement.

Af praktiske hensyn, bedes medlemmerne tilmelde sig generalforsamlingen senest søndag den 7. maj 2017.  Se kontaktoplysningerne nedenfor.

Vedlagte indbetalingskort kan bruges til betaling af kontingentet for 2017. Indbetaling kan også ske direkte til foreningens konto: reg.nr. 2259 og kontonr. 0631180965. Husk at angive navn og adresse og gerne medlemsnummer.

Vi beder vores medlemmer om at sende e-mail til formanden, så vi sikrer at bruge de korrekte adresser til fremtidige henvendelser fra Grundejerforeningen. Medlemmer uden e-mail adr. bedes ringe eller skrive til undertegnede.

Humlebæk, den 23. april 2017

Carsten Nielsen formand