Nyheder

Humlebæk Syd

Som nævnt i Grundejerforeningens indsigelse til kommunens planstrategi, se indlæg af 26. januar, er området i Humlebæk Syd igen i spil som mulig udbygnings areal. Byrådet vil gerne realisere deres aktiver derude, dels til salg af byggegrunde og dels til at huse det planlagte pleje- og rehabiliterings center.

I strategiplanen er anført, at Humlebæk Idrætscenter og pleje- og rehabiliterings centret markerer starten på udbygningen af Humlebæk Syd.

Her gør byrådet imidlertid regning uden vært. Strategiplanen afstedkom en storm af protester. Grundejerforeningen var rundt med flyers og nåede op på over 600 underskrifter. Der blev dannet en gruppe med navnet Bevar Humlebæk Syd Grønt, som i samarbejde med Grundejerforeningen lægger pres på det politiske system for denne ene sag.

Borgermødet den 28. januar om etableringen af det nye pleje- og rehabiliteringscenter, var et tilløbsstykke, med mange gode indlæg fra de fremmødte borgere. Desværre fik man det klare indtryk, at det faktisk var en sag som allerede var besluttet. De fremmødte embedsfolk som fortalte om projektet, sagde således at der “allerede sad arkitekter og tegnede på projektet”. Noget der undrede de mange fremmødte til borgermødet, og især fordi indsigelsesfristen løber til den 8.marts 2016. Det blev da også dementeret af Lars Simonsen. Men tilbage står fornemmelsen af, at det er politisk besluttet før man har gidet ulejlige sig med hvad det får af betydning for borgerne. Plejecenteret er blot det første spadestik for udbygningen i Humlebæk Syd. Det er ikke svært at forestille sig Boserupvej forlænget, så den ikke blot skal forsyne plejecenteret, men forlænges videre ud i Humlebæk Syd. Der skal bygges en ca 35 meter lang bilbro henover Langebjergstien.

Det ny plejecenter kan bygges i op til 3 etager og kan blive op til 16 meter højt. En bygning der mildt sagt bliver meget dominerende i landskabet.  Et andet problem der blev fremsat på borgermødet var, at beliggenheden langt fra offentlig transport bliver et stort problem for brugerne af plejecenteret. Dels bliver det vanskeligt for de skrøbelige ældre mennesker at få besøg af deres nærmeste, og dels bliver det en udfordring at skaffe personale, idet det kræver en bil at komme til og fra.  Grundejerforeningen arbejder for at pleje- og rehabiliteringscenteret bliver flyttet ud af Humlebæk Syd, og at hele området bliver bevaret som rekreativt område.