Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING mandag den 7. maj 2018, kl. 19.00 på KulturStationen (det gamle posthus i Humlebæk, Humlebæk Center 44)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-

Read more…

Bevar Humlebæk Syd som grønt område. Grundejerforeningen for Humlebæk har netop afholdt generalforsamling, og hovedtemaet i formandens beretning handlede helt naturligt om Humlebæk Syd og den netop vedtagne placering af det nye pleje- og rehabiliteringscenter. Grundejerforeningens formand igennem de sidste 17 år, Carsten Nielsen, er direkte uenig med flertallet af folkevalgte i byrådet, omkring spørgsmålet

Read more…

Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING onsdag den 11. maj 2016, kl. 19.00 på Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2 (østsiden af stationspladsen)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.- Behandling

Read more…