Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING mandag den 7. maj 2018, kl. 19.00 på KulturStationen (det gamle posthus i Humlebæk, Humlebæk Center 44)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-

Read more…

Bevar Humlebæk Syd som grønt område. Grundejerforeningen for Humlebæk har netop afholdt generalforsamling, og hovedtemaet i formandens beretning handlede helt naturligt om Humlebæk Syd og den netop vedtagne placering af det nye pleje- og rehabiliteringscenter. Grundejerforeningens formand igennem de sidste 17 år, Carsten Nielsen, er direkte uenig med flertallet af folkevalgte i byrådet, omkring spørgsmålet

Read more…

Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING onsdag den 11. maj 2016, kl. 19.00 på Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2 (østsiden af stationspladsen)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.- Behandling

Read more…

  Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal                                                                                                                    Humlebæk, den 24. januar 2016   Fremsendt elektronisk til: FremtidensFredensborg@Fredensborg.dk   Indsigelse vedr. Fremtidens Fredensborg Kommune Byrådets Plan- og Agenda 21 strategi 2015-2020. Grundejerforeningen for Humlebæk fremsender denne indsigelse på baggrund af egne iagttagelser i den fremlagte Planstrategi for Fredensborg Kommune, samt med

Read more…

Grundejerforeningen for Humlebæk Traditionen tro er det igen i år Grundejerforeningens for Humlebæk der sørger for, at Humlebæk også i år kan glæde sig over et smukt juletræ på Stationspladsen i anlægget mellem stationen og Humlebæk Strandvej. Ligesom tidligere år har vi også i år hentet årets juletræ i en lokal Humlebæk have, og i

Read more…

  Kære beboere omkring det grønne område ved Hans Rostgårdsvej samt nærmeste naboer. Som en opfølgning på den skrivelse I modtog i postkassen sidste weekend fra Pernille og Stig, Frederikkevej 7, skal jeg her opfordre jer til at deltage i et hurtigt arrangeret møde allerede på mandag den 19. oktober klokken 19:00 i Hejrevangens selskabslokale

Read more…