Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til                                                         GENERALFORSAMLING                                                        onsdag den 10. maj 2017, kl. 19.00 på Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2 (østsiden af stationspladsen)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-

Read more…