Byens Juletræ på stationspladsen. Første søndag i Advent den 27. november 2016. Dette års tale skrevet og fremført af Kai Selliken.   Det er sjældent, at noget uafvendeligt også er glædeligt. Men det er julen. Lige gyldigt hvor muggen man måtte være fra start, så mildnes ens hjerte, før festen er forbi. Og det er

Read more…

Humlebæk Syd Som nævnt i Grundejerforeningens indsigelse til kommunens planstrategi, se indlæg af 26. januar, er området i Humlebæk Syd igen i spil som mulig udbygnings areal. Byrådet vil gerne realisere deres aktiver derude, dels til salg af byggegrunde og dels til at huse det planlagte pleje- og rehabiliterings center. I strategiplanen er anført, at

Read more…

Bevar Humlebæk Syd som grønt område   Fredensborg Kommunes strategiplan ”Fremtidens Fredensborg kommune” indeholder et konkret projekt om frem mod 2020 at bebygge store dele af Humlebæk Syd – det grønne område mellem Teglgårdsvej, Dageløkke og Langebjergvej. I dag er området med sit karakteristiske morænelandskab, smukke marker, læhegn og vandhuller et unikt rekreativt område til

Read more…