Nyheder

Bevar Humlebæk Syd som grønt område

 

Fredensborg Kommunes strategiplan ”Fremtidens Fredensborg kommune” indeholder et

konkret projekt om frem mod 2020 at bebygge store dele af Humlebæk Syd – det grønne område mellem Teglgårdsvej, Dageløkke og Langebjergvej.

I dag er området med sit karakteristiske morænelandskab, smukke marker, læhegn og vandhuller et unikt rekreativt område til stor glæde for alle kommunens beboere, og det ønsker vi, at det også er fremover.

 

Vi har derfor brug for din underskrift til at sende et klart signal om at Humlebæks grønne

områder er med til at gøre byen til et attraktivt sted at bo, og at det vil være at skyde sig selv i foden, hvis de største aktiver for Humlebæk udbydes til boligbyggeri.

Dette ikke mindst i betragtning af, at der i dag er flere end 1.000 boliger i kommunen, som er lokalplanlagt – men endnu ikke bygget!

 

Du kan blive medunderskriver på den indsigelse som en gruppe borgere i byen er i gang med at udarbejde, enten ved at skrive under online via skrivunder.net, gå på facebook hvor du finder dette link: http://www.skrivunder.net/bevar_humlebk_syd_som_gront_omrade

eller ved at følge anvisningerne i bunden.

 

Det er vigtigt at vi udtrykker vores bekymring til rådhuset og byrådet, vedrørende salg af de grønne områder i byen, og det haster! Strategiplanen er nemlig lige nu i høring blandt kommunens borgere, og høringsfristen er meget kort og sat til den 25. januar 2016 inden midnat.

 

Der afholdes borgermøde torsdag den 21. januar 2016 klokken 17-19 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus.

 

Du kan følge med i tilblivelsen af indsigelsen ved at læse på Grundejerforeningen for Humlebæks hjemmeside www.Humlegrund.dk, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i foreningen. Her finder du også listen over grundejerforeningens bestyrelse, og du er meget velkommen til at kontakte Vibeke Korsaa, Bogårdsvej 443, tlf. 30222428, som gerne kommer og får din underskrift på brevet til kommunen.

 

Der er oprettet en facebookgruppe: Bevar Humlebæk Syd som grønt område

Her finder du også linket til onlineunderskriftsindsamlingen, så du kan dele det med din nabo, familie og venner i området.

 

Læs hele strategiplanen på kommunens hjemmeside, www.Fredensborg.dk

 

På forsiden finder du henvisning til Fremtidens Fredensborg Kommune – Strategi

 

Med venlige hilsener

Grundejerforeningen for Humlebæk