Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING mandag den 7. maj 2018, kl. 19.00 på KulturStationen (det gamle posthus i Humlebæk, Humlebæk Center 44)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.-

Read more…