Til medlemmerne I henhold til § 5 i foreningens vedtægter indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING onsdag den 11. maj 2016, kl. 19.00 på Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2 (østsiden af stationspladsen)   Dagsorden Valg af dirigent. Formanden afgiver beretning. Kassereren aflægger revideret regnskab. Fastsættelse af kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 200.- Behandling

Read more…