Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal                                                                                                                    Humlebæk, den 24. januar 2016   Fremsendt elektronisk til: FremtidensFredensborg@Fredensborg.dk   Indsigelse vedr. Fremtidens Fredensborg Kommune Byrådets Plan- og Agenda 21 strategi 2015-2020. Grundejerforeningen for Humlebæk fremsender denne indsigelse på baggrund af egne iagttagelser i den fremlagte Planstrategi for Fredensborg Kommune, samt med

Read more…

Bevar Humlebæk Syd som grønt område   Fredensborg Kommunes strategiplan ”Fremtidens Fredensborg kommune” indeholder et konkret projekt om frem mod 2020 at bebygge store dele af Humlebæk Syd – det grønne område mellem Teglgårdsvej, Dageløkke og Langebjergvej. I dag er området med sit karakteristiske morænelandskab, smukke marker, læhegn og vandhuller et unikt rekreativt område til

Read more…